Teslimat Bilgisi

Alıcı'nın Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkı vardır. 

Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler de dahil olmak üzere) (ii) kozmetik ürünleri ile gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler (iii) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar (iv) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, (v) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, (vi) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (vii) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve (viii) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı'nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.